Share:

Hãy tham gia cùng SV@Home và Law Foundation of Silicon Valley trong một phiên thông tin về việc gia hạn lệnh tạm cấm trục xuất của CA

SV@Home tự hào được tổ chức hội thảo trên web và phiên thông tin với Law Foundation of Silicon Valley để trình bày chi tiết về việc gia hạn Lệnh Tạm Cấm Trục xuất (AB832) được thông qua cơ quan lập pháp của tiểu bang vào tháng trước. Luật mới kéo dài lệnh tạm cấm trục xuất hiện có đến ngày 30 Tháng Chín đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng tài chính bởi đại dịch COVID-19. Các chi tiết về cách thức hoạt động của luật mới cũng như các quyền và trách nhiệm của chủ nhà và người thuê nhà có chút phức tạp, và chúng tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ là một nguồn trợ giúp quý giá khi luật được thực hiện tại Quận Santa Clara.

Sự kiện đầu tiên này sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh, và tiếp theo là các phiên bằng cả tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt. Sẽ có một cái nhìn tổng quan chi tiết về luật và thời gian dành cho đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời. Sự kiện sẽ được ghi lại và có sẵn để phân phối. Tất cả mọi người đều có thể tham gia.

When:
July 30th
2:00PM - 2:30PM
Where:
Online Event
RSVP